top of page

Praktische info

Schooluren van kleuter en lager

Informatie over wat te doen bij afwezigheden en afspraken.

Voor- en naschoolse opvang.

Het brengen van uw kind naar scholen en ophalen van school.

Alles over de fietspooling.

Afspraken rond drank en middaglunch.

Afspraken rond lessen en taken.

Informatie en contactgegevens van CLB.

Info over schooltoeslag

bottom of page