top of page

Nieuwe peuters

Wanneer?

Wanneer

Wanneer mag mijn kind naar school komen?

Je kind mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat het kind 2 jaar en 6 maanden is geworden.
Een kleuter die 2 jaar en 6 maanden wordt op een instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school komen.


Waarom is het belangrijk dat ik mijn kleuter toch naar school laat gaan?

Je zoon of dochter naar de kleuterschool laten gaan is belangrijk.
De kleuterleidsters werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen en stimuleren de spontane groei naar rijpheid voor de lagere school.
Je kind krijgt er vaardigheden (taalverwerving, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid...) en de eerste wereldverkennende inhouden aangeboden. Het lager onderwijs bouwt verder op deze, in de kleuterschool aangeleerde, vaardigheden.
Probeer je kind met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

Moet ik inschrijvingsgeld betalen?

De toegang tot het basisonderwijs is gratis. Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden.

Dat wil niet zeggen dat je nooit iets zal moeten betalen voor je schoolgaande kind. De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar ze moeten daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur. Bij inschrijving en bij het begin van elk schooljaar wordt een maximale kostenlijst meegegeven. Deze vind je in de informatiebrochure.

Instapdata

Instapdata

Kinderen mogen voor het eerst naar school wanneer ze 2,5 jaar oud zijn.

 

Voor kinderen tussen 2,5 en 3 jaar zijn er 7 momenten (instapdata) waarop zij voor het eerst naar de kleuterschool mogen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie

  • de eerste schooldag na de herfstvakantie

  • de eerste schooldag na de kerstvakantie

  • de eerste schooldag van februari

  • de eerste schooldag na de krokusvakantie

  • de eerste schooldag na de paasvakantie

  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag

 

Een kleuter die 2,5 jaar wordt op een instapdatum, mag vanaf die dag effectief naar school gaan.

 

De instapdata gelden niet voor kinderen vanaf 3 jaar. Een kind van 3 jaar kan op elk moment starten in de kleuterklas.

 

Bereken zelf de juiste instapdata via onderstaande knop. Of kijk in de onderstaande tabellen.

instap2324.png
instap2425.png
instap2526.png
bottom of page