Nieuwe peuters

Wanneer?

 

Wanneer mag mijn kind naar school komen?

Uw kind mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat het kind 2 jaar en 6 maanden is geworden.
Een kleuter die 2 jaar en 6 maanden wordt op een instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school komen.


Waarom is het belangrijk dat ik mijn kleuter toch naar school laat gaan?

Uw zoon of dochter naar de kleuterschool laten gaan is belangrijk.
De kleuterleidsters werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen en stimuleren de spontane groei naar rijpheid voor de lagere school.
Uw kind krijgt er vaardigheden (taalverwerving, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid...) en de eerste wereldverkennende inhouden aangeboden. Het lager onderwijs bouwt verder op deze, in de kleuterschool aangeleerde, vaardigheden.
Probeer uw kind met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

Moet ik inschrijvingsgeld betalen?

De toegang tot het basisonderwijs is gratis. Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden.

Dat wil niet zeggen dat u nooit iets zal moeten betalen voor uw schoolgaande kind. De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar ze moeten daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur. Bij inschrijving en bij het begin van elk schooljaar wordt een maximale kostenlijst meegegeven. Deze vindt u in de informatiebrochure.

Instapdata

 

Kinderen mogen voor het eerst naar school wanneer ze 2,5 jaar oud zijn.

 

Voor kinderen tussen 2,5 en 3 jaar zijn er 7 momenten (instapdata) waarop zij voor het eerst naar de kleuterschool mogen:

de eerste schooldag na de zomervakantie

de eerste schooldag na de herfstvakantie

de eerste schooldag na de kerstvakantie

de eerste schooldag van februari

de eerste schooldag na de krokusvakantie

de eerste schooldag na de paasvakantie

de eerste schooldag na hemelvaartsdag

 

Een kleuter die 2,5 jaar wordt op een instapdatum, mag vanaf die dag effectief naar school gaan.

 

De instapdata gelden niet voor kinderen vanaf 3 jaar. Een kind van 3 jaar kan op elk moment starten in de kleuterklas.

 

Bereken zelf de juiste instapdata via onderstaande knop. Of kijk in de tabellen.

instapdata 2122.png
instapdata 2223.png

Infoavonden

 

Door de coronacrisis kunnen de infoavond en kijk-in niet op de gewone manier doorgaan.

Na afspraak kan je wel op school langs komen om de inschrijving af te werken en voor een korte rondleiding.

Neem contact op met het secretariaat of de directie om een persoonlijke afspraak te maken.

Affiche peuterklas 2020 b.jpg