top of page

Documenten

De jaarkalender geeft je een overzicht van de belangrijkste activiteiten van dit schooljaar.

Het schoolreglement is het algemeen reglement met alle afspraken op onze school.

De informatiebrochure wordt gegeven aan ouders van nieuwe leerlingen en geeft een algemeen overzicht van de werking van onze school.

Een aanvulling bij de informatiebrochure voor de ouders van nieuwe peuters.

Alle info over het brengen en ophalen van de kinderen.

Het pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Dit pedagogisch project bevat de richtlijnen, zoals vastgelegd door het gemeentebestuur.

Hoofdstuk 4 van het pedagogische project: leerlingbegeleiding

Wanneer er op school een ongevalletje gebeurt, krijgt u van de leerkracht of het secretariaat papieren mee om in te laten vullen door de dokter.

Maar indien u de papieren niet heeft, kunt u ze ook hier downloaden en dan afdrukken.

Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Wil je een document vertalen naar je eigen taal? Klik op de knop hiernaast om te lezen hoe.

Do you want to translate a document to your own language? Click on the button to learn how.

bottom of page