top of page

Translation

We willen anderstalige ouders een handje toesteken bij het vertalen van woorden, zinnen of documenten van het Nederlands naar hun moedertaal. Hieronder vind je hierover informatie. Je kan natuurlijk ook altijd terecht bij de directie, titularissen of zorgleerkrachten.
 

We want to help parents with another native language to translate words, sentences or documents from Dutch into their mother tongue. Below you will find instructions. You can also contact the principal or teachers of the school.

bottom of page