top of page

Afwezigheden

Vanaf 1 september 2020 is de leerplicht van 6 naar 5 jaar verlaagd.

 

Iedere 5-jarige moet minstens 290 halve dagen op school zijn, al is maximale aanwezigheid het streefdoel. Net zoals bij oudere leerplichtigen beslist de directie welke afwezigheden aanvaardbaar zijn (bijvoorbeeld kinesitherapie of logopedie), maar afwezigheidsattesten zijn niet nodig.
Is een 5-jarige geen 290 halve dagen aanwezig? Dan beslissen de klassenraden kleuter- en lager onderwijs of hij mag instappen in het lager onderwijs. Voor een groeipakket moet een 5-jarige ook minstens 290 halve dagen aanwezig zijn.
 

Alle aan- en afwezigheden worden geregistreerd op school. Daarom volgende afspraken.

Indien je kind afwezig zal zijn, verwittig je de school bij aanvang van de lesdag. Je telefoneert hiervoor naar het secretariaat in de Kerkblokstraat: 03 375 68 30. Je kunt ook e-mailen naar school: secretariaat@blokje.be. Of de afwezigheid doorgeven via dit invulformulier:

Wanneer het kind terug naar school komt, geef je een afwezigheidsattest mee. 

  • wegens ziekte van maximum drie opeenvolgende kalenderdagen zonder doktersbezoek: een ziektebriefje. Dit mag maximum vier keer per schooljaar. Hiervoor krijgt u in het begin van het schooljaar vier ziektebriefjes.

  • wegens ziekte langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen of wanneer de vier ziektebriefjes op zijn is een medisch attest nodig.

  • Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

  • van rechtswege gewettigd (begrafenis, huwelijk…): staven met een document (overlijdensbericht, uitnodiging…)

  • mits voorafgaande toestemming van de directie. Spreek de directie vooraf hierover aan en vraag het document bij directie.

Wanneer je kind te laat aankomt op school, vragen we je de reden te noteren in de agenda of een briefje.

 

Al deze documenten zullen worden bewaard op school en voorgelegd wanneer een verificateur een controle komt uitvoeren op school.

Na vijf halve dagen onwettige afwezigheden zijn we verplicht het CLB op te hoogte te brengen.

bottom of page