top of page

Zorg - Leerlingbegeleiding

We willen alle kinderen op onze school zo goed mogelijk begeleiden in hun ontwikkelings- en leerproces vanaf de peuterklas tot en met leergroep 6.


Elk kind is uniek en elk kind groeit en leert anders.
We willen zo goed mogelijk tegemoetkomen aan die verschillen.
En daar werken we met het hele team aan.


De klasleerkrachten willen er in eerste plaats voor zorgen dat alle kinderen zich goed voelen in de klas en op school en dat ze klaar zijn om te groeien en nieuwe dingen te leren. (= basiszorg)
Het gaat daarbij zowel om kennis, als om sociale vaardigheden, studeervaardigheden, zelfinzicht, talenten en nog veel meer.


Daarnaast is er een zorgteam met co- en zorgjuffen die extra hulp, begeleiding, uitdaging,… geven voor de kinderen die dat nodig hebben. (= verhoogde zorg)


En verder zijn er nog andere betrokkenen zoals CLB, logopedisten, ondersteuners…  (= uitbreiding van zorg).


Er zijn enkele kinderen die een volledig individueel aangepast programma volgen  (= IAC).


Er zijn ook zorgcoördinatoren die zo goed mogelijk alles op mekaar probeert af te stemmen.


Wij, als team, zijn de onderwijsdeskundigen en we kunnen alleen maar de kinderen zo goed mogelijk begeleiden als we dat samen kunnen doen met de ouders, de ervaringsdeskundigen.
Een open communicatie vinden we daarom heel belangrijk.


Dus… heb je een vraag, aarzel dan zeker niet om ons aan te spreken! Altijd welkom!

bottom of page