top of page

WAW = Werken Aan de Wereld

In onze jongste leergroepen spreken we van WAW in plaats van WO (wereldoriëntatie).

Natuurlijk komen de domeinen mens, maatschappij, tijd, ruimte en verkeer aan bod. Maar hieraan koppelen wij ook onze MUVO (muzische vorming). Samen noemen we dit WAW.

WAW, we staan verwonderd tegenover de wereld, we verkennen de wereld, we ontdekken de wereld en we werken aan de wereld.

Daarbij staat beleving centraal. We vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen en laten kinderen die ook beleven.

Zo zijn er in elke leergroep verschillende leeruitstappen gepland. De beste manier om de wereld te leren kennen is er naartoe te gaan. Die gaat van een bezoek aan een tuin, tot het federaal parlement.

In leergroepen 5 en 6 is een van de hoogtepunten de zeeklassen. Enkele dagen alles te weten komen over de zee, maar ook Brugge, de oorlogsgeschiedenis van de Westhoek...

WAW is ook mensen op school brengen: ervaringdeskundigen, specialisten. Ze vertellen over hun beperkingen, over de oorlog, over techniek, over de sterren...

waw.jpg
bottom of page