top of page

Taalbeleid

't Blokje heeft veel aandacht voor taal. Zowel bij onze Nederlandstalige kinderen, alsook kinderen met een taalachterstand en anderstaligen.

Hierbij werken we ervaringsgericht en vertrekken zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van de kinderen.

GO4ty

GO4ty is een lijst van 40 woorden die de basis vormt waarrond de anderstalige peuters en kleuters verder kunnen bouwen.

Deze woorden worden op een speelse manier aangebracht en ingeoefend. We gebruiken hiervoor speel, spelletjes en de iPad.

OKAN

OKAN staat voor onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers.

Anderstalige kinderen die naar 't Blokje komen, krijgen hier een taalbad. Ze leren op een speelse wijze de Nederlandse taal en dit ieder volgens zijn eigen traject.

AN

Wanneer anderstalige nieuwkomers zo ver zijn, volgen ze meer en meer het traject van hun klasgenoten. Ze krijgen hierbij extra ondersteuning van onze gespecialiseerde leerkrachten.

Rapportering

Deze leerlingen krijgen in de lagere school een aangepast rapport. Naast de evaluatie rond taal evalueren we ook de werkhouding en hoe de kinderen zicht voelen en gedragen in de groep.

bottom of page