top of page

Lezen

Leesbeleving en leesplezier vinden we superbelangrijk in 't Blokje

Met z'n allen naar de bib

Vanaf de kleuterschool tot in leergroep 6 gaan we regelmatig naar de bib. We ruiken en proeven de boeken...

En vanaf 2020 zal de jeugdbib zelf naar onze school komen! Ze krijgt een vaste plaats in Blokje Blauw.

Zo kunnen we nog meer genieten van de prachtige boeken!

Groepslezen

In leergroepen 1 en 2 komen mama's, papa's, oma's en opa's samen met ons lezen in de klas! In kleine groepjes krijgen we zo veel meer leesbeurten en kunnen we samen genieten van een boek.

Kinder- en jeugdjury

Jaarlijks nemen we ook deel aan de kinder en jeugdjury (www.kjv.be). Kinderen die meedoen krijgen een lijst van boeken die ze dan lezen en beoordelen. 

Voorleesweek

Een mama, papa, oma, opa, andere juf of meester komen voorlezen in onze klas. Lekker genieten en wegdromen.

Begrijpend lezen

Extra aandacht voor begrijpend lezen, een aandachtspunt waar we een tandje voor bijsteken. Met een duidelijke leerlijn en stappenplan leren we beter te begrijpen wat we lezen.

bottom of page