top of page

Groepen

In 't Blokje spreken we van kleutergroepen en leergroepen. We hebben vier kleutergroep in het kleuteronderwijs en 6 leergroepen in het lager onderwijs. Wij verdelen de kleuter- en leergroepen in drie kleuren: Blokje Geel, Blokje Groen en Blokje Blauw.

Blokje Geel

 • Peuters

 • Kleutergroep 1

 • Kleutergroep 2

Blokje Groen

 • Kleutergroep 3

 • Leergroep 1

 • Leergroep 2

Blokje Blauw

 • Leergroep 3

 • Leergroep 4

 • Leergroep 5

 • Leergroep 6

Werking per Blokje

 

Blokje geel

 

In Blokje geel zetten we vooral in op

 • Ervaringsgericht spelen = leren

 • Welbevinden en betrokkenheid

 • Experimenteren

 • Beweging

 • Taalontwikkeling

 

Blokje groen

 

In Blokje groen werken we aan

 • Ontwikkelingsgericht ontdekken

 • Spelend leren

 • Zelfstandigheid (executieve functies)

 

We zorgen voor een speelleeromgeving waar al spelend geleerd wordt.

Waar kleuters nog kleuter kunnen zijn, maar ook voorbereid worden op het leren.

Waar leerlingen van leergroep 1 een zachte overgang krijgen van spelen naar leren.

Waar leerlingen van leergroep 2 en 3 hoe langer meer leren op een zelfstandige manier en op hun eigen niveau en wijze.

 

Blokje blauw

In Blokje blauw werken we vooral aan zelfstandig en zelfsturend leren.

We zetten verschillende werkvormen in en laten de leerlingen op hun niveau leren.

bottom of page