Groepen

In 't Blokje spreken we van kleutergroepen en leergroepen. We hebben drie kleutergroep in het kleuteronderwijs en 6 leergroepen in het lager onderwijs. Wij verdelen de kleuter- en leergroepen in drie kleuren: Blokje Geel, Blokje Groen en Blokje Blauw.

Blokje Geel

 • Kleutergroep 1

 • Kleutergroep 2

Blokje Groen

 • Kleutergroep 3

 • Leergroep 1

 • Leergroep 2

Blokje Blauw

 • Leergroep 3

 • Leergroep 4

 • Leergroep 5

 • Leergroep 6

Aandachtspunten per Blokje

 • Blokje Geel

  • Welbevinden en betrokkenheid​

  • Experimenteren

  • Ervaringsgericht spelen = leren

  • Beweging

  • Taalontwikkeling

 • Blokje Groen​

  • Ervaringsgericht ontdekken​

  • Al spelend leren

 • Blokje Blauw​

  • Zelfstandig leren​

Werking Blokje Geel

In Blokje Geel werken we leeftijddoorbrekend met gemengde leeftijdsgroepen in kleutergroep 1 en kleutergroep 2.

 • In kleutergroep 1 zitten de 2,5-jarigen en de jongste 3-jarigen.
 • In kleutergroep 2 zitten de oudste 3-jarigen, samen met de 4-jarigen.

Wat betekent dit concreet? Enkele voorbeelden:

 • Uw kind stapt op 2,5-jarige leeftijd vanaf 1 september in. Hij of zij zal dan een volledig jaar in kleutergroep 1 verblijven, daarna 2 jaar in kleutergroep 2, dan een jaar in kleutergroep 3.

 • Uw kind stapt op 2,5-jarige leeftijd vanaf november of later in. Hij of zij zal dan dat deel van het schooljaar in kleutergroep 1 zitten, maar ook nog het volledige volgende schooljaar. Daarna volgt een jaartje kleutergroep 2 en een jaartje kleutergroep 3.

 

Gemengde leeftijdsgroepen bieden verschillende voordelen. We merken dat vooral het groeiproces wordt versterkt. De jongste kleuters in een kleutergroep groeien sneller mee omdat ze leren van de andere, grotere kleuters. Dit heeft een positieve invloed op het groeiproces, de taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling, enzovoort.

Zowel in kleutergroep 1 als in kleutergroep 2 wordt daarom gewerkt met verschillende differentiatievormen. Elke kleuter krijgt gerichte ondersteuning op zijn of haar niveau. Nu spreken we in kleutergroep 1 bijvoorbeeld van vogeltjes en bloemetjes.

Omdat bepaalde kleuters langer in kleutergroep 1 of kleutergroep 2 zullen blijven, worden ook tweejaarlijkse thema’s gebruikt. Zo is er elk jaar een ruim, nieuw aanbod voor elke kleuter, ongeacht of hij / zij twee keer in kleutergroep 1 of 2 zit.

Op deze regel kunnen uitzonderingen voorkomen, dat is dan ook weer een voordeel. We kijken naar de groeicurve van uw kind en bekijken in welke groep uw kind past. Deze uitzonderingen worden steeds vooraf met u als ouders besproken.

Met deze werking willen we dus nog beter tegemoet komen aan het groeiproces en welbevinden van uw kind.

© 2020 - Gemeenteschool 't Blokje   -   Privacyverklaring