top of page

Gezondheid

Doorheen het schooljaar hebben we oog voor gezondheid, via afspraken en acties.

De werkgroep 'gezondheid' van ons oudercomité draagt hier een steentje bij.

Voeding - gezonde brooddoos - fruit

We streven naar gezonde voeding. Zo roepen we de ouders op om te zorgen voor een gezonde brooddoos. 'Pimp je brooddoos' is dan ook een actie die regelmatig terugkomt. Lees hier de tips of bekijk de folder.

Verder bannen we snoep in school. We kiezen liever voor een stuk fruit. Daarom eten we tijdens de voormiddagspeeltijd een stukje fruit in plaats van een koek.

We drinken ook vooral water en vermijden prikhoudende dranken. 

Kriebelteam

Soms gebeurt het... Plots luisjes in je haar. Je moet je er niet voor schamen, dit gebeurt nu gewoon regelmatig op school.

Indien je dit opmerkt, laat het even weten aan het kriebelteam.

Indien wij het opmerken in een klas, brengen wij de ouders van de klas op de hoogte.

Tips wat je dan allemaal kan doen, vind je hier via een filmpje en enkele interessant links.

bottom of page