top of page

Coronamaatregelen (versie 14.4.2021)

Graag geven we een overzicht van de coronamaatregelen zoals die nu gelden in 't Blokje.

Scholen werken momenteel nog in code oranje van de coronamaatregelen.

 

Bij ziekte van kinderen of familieleden:

 • Indien je kind 's morgens ziektesymptomen heeft, komt hij of zij NIET naar school. Ook niet bij verkoudheden, snotteren, droge hoest en zeker niet met koorts.

 • Indien je kind thuis blijft omwille van ziekte, quarantaine of een andere reden, vragen we dit zo snel mogelijk te laten weten aan school.

 • Indien je kind in quarantaine moet omdat andere familieleden of personen ook in quarantaine gaan of ziek zijn, laat dit dan zo snel mogelijk weten. De juf of meester zorgt dan voor taken die tijdens die periode kunnen gemaakt worden.

 • Indien je kind positief getest wordt, laat je dit zeker zo snel mogelijk weten. Het CLB wordt dan ingelicht en zij zullen contacttracing en dergelijke opstarten.

  • Indien je kind zich goed voelt tijdens deze periode, zorgt de juf of meester voor taken.

  • Indien je kind echt ziek is, moet natuurlijk eerst uitgeziekt worden.

 • Wanneer je kind na ziekte of quarantaine terug naar school komt, wordt het kind bijgewerkt door de zorgjuf voor de essentiële leerstof.

 • Indien je kind op school ziek wordt, contacteren we de ouders met de vraag hem of haar zo snel mogelijk op te halen.

Brengen en ophalen

 • Laat je kind zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school komen, of breng zelf je kind te voet of met de fiets.

 • Hou 1,5m afstand van andere volwassenen en kinderen.

 • Laat je kind de handen wassen of ontsmetten voor het naar school gaan en bij het thuiskomen. Leer ze ook na elk toiletbezoek de handen te wassen.

 • De leerlingen van de lagere school komen niet voor 8u15 naar school. Vanaf 8u25 kunnen de leerlingen naar binnen, om 8u30 gaat de bel en beginnen de lessen.

 • Kleuterschool: Je brengt je kind op tijd (tussen 8u15 en 8u30 en tussen 12u55 en 13u10) en haalt je kind tijdig op (tussen 11u45 en 12u en tussen 15u30 en 15u45). Tussentijds gaan de poorten op slot. Ook voor kinderen die buitenschools in revalidatie gaan, gelden dezelfde regels.

 

Afspraken voor ouders

 • Ouders komen NIET op de speelplaats en NIET in het schoolgebouw. Als je vragen hebt of iets wil melden, neem je telefonisch contact op of via e-mail.

 • Dit geldt dus ook voor het ophalen na de naschoolse opvang in Blokje Blauw. Je komt als ouder niet meer binnen. Er hangt een bel onder de luifel waar je kan aanbellen.

 • Alle volwassenen moeten een mondmasker dragen wanneer ze binnen de 200 meter van een schoolgebouw komen op het moment dat kinderen naar school gaan of de school verlaten.

 • Voor bepaalde zorggesprekken mogen ouders toch naar school komen. Enkel op afspraak en op momenten dat er geen kinderen op school zijn. Op die momenten draag je nog steeds een mondmasker, hou je afstand en ontsmet je je handen.

 

Hygiëne op school

 • Kinderen wassen hun handen best al voor ze naar school vertrekken en wanneer ze terug thuis komen.

 • Bij aankomst op school en vertrek van school, wassen of ontsmetten ze hun handen ook.

 • Kinderen gebruiken best papieren zakdoeken.

 • Kinderen wassen hun handen na elk toiletbezoek (pas dit thuis a.u.b. ook toe).

 • Wij gaan veel ventileren en verluchten op school. Ramen en deuren zullen vaak open staan. Zorg dus dat je kind warm genoeg aangekleed is.

 

Vaste plaatsen

 • De kinderen in de lagere school hebben een vaste plaats in de klas.
  Dit is nodig zodat CLB betere contracttracing kan doen, indien nodig.

 • Als er groepswerk is, zal je kind telkens werken met dezelfde leerlingen die rond je kind zitten in de klas.

Mondmaskers voor L5 en L6

 • Alle leerlingen van leergroepen 5 en 6, en de leerlingen die de leeftijd hebben van kinderen van L5 of L6, dragen steeds een mondmasker in de klas en bij het binnenkomen en verlaten van het gebouw. Tijdens de speeltijd mogen zij het mondmasker afzetten. 

 

Zes gouden coronaregels (meer info op www.info-coronavirus.be)

 • Respecteer de hygiëneregels

 • Doe je activiteiten liefst buiten

 • Denk aan kwetsbare mensen

 • Hou afstand (1,5m)

 • Beperk je nauwe contacten

 • Volg de regels voor bijeenkomsten

 

De laatste coronamaatregelen en afspraken voor onze school kan je ook altijd op Gimme vinden.

We willen jullie alvast danken voor jullie gezonde medewerking.

Samen, school en ouders, kunnen we zorgen voor een veilige, gezonde omgeving.

bottom of page